Vision

Vores vision er, at kvinder og mænd i de afghanske landdistrikter sættes i stand til effektivt og på en bæredygtig måde selv at bestemme og bruge lokale ressourcer for at forbedre levevilkårene. Det gælder via DACAAR´s 5 indsatser 1)  Vandprojekter, forbedring af sanitet og hygiejne. 2)  Landbrugsudvikling og naturopretning ved bl.a. tørkekatastrofer. 3) Udvikling af mindre virksomheder. 4) Forbedring af afghanske kvinders vilkår. 5) Sikring af statsydelser.

Som en del af et stærkt civilsamfund og med støtte fra statslige institutioner og organisationer i lokalsamfundene, skal afghanerne have adgang til viden, uddannelse, kurser og sociale ydelser, så de er i stand til at højne livskvaliteten og modstå perioder med ulykker og stress som følge af fattigdom og over 40 års væbnede konflikter.

Mission

 DACAAR er en dansk nødhjælps- og udviklings-NGO, som støtter bæredygtig udvikling i Afghanistan ved at styrke lokalsamfundene til selv at bestemme og styre deres udvikling.

Vores aktiviteter gennemføres i samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer, den private sektor og statslige institutioner. Vi lægger særlig vægt på at udrydde fattigdom og yde hjælp, så flygtninge og internt fordrevne igen kan vende hjem og integreres i samfundet.

DACAAR´s  godt 1.000 lokalt ansatte i Afghanistan får dansk, norsk og EU-støtte.

Værdier

Effektivitet, ærlighed, deltagelse, ligestilling, kvalitet, gennemsigtighed og antikorruption.