Vand, sanitet og hygiejne

I snart 40 år siden DACAAR´s start i 1984 er vi blevet kendt som en af de største udbydere af vand, sanitet og hygiejne (ofte kaldt WASH) i Afghanistan.

Vi har hjulpet millioner af afghanere med rent drikkevand via over 50.000 brønde og vandpumper i 29 af Afghanistans 34 provinser. Vi er med i FN’s WASH-cluster og hjælper flygtninge ved naturkatastrofer som tørker og oversvømmelser.

Med lokal arbejdskraft sikrer vi varigt, rent drikkevand. Hvert år er der over 600.000 modtagere fra programmerne.

DACAAR er en af de banebrydende WASH-organisationer i Afghanistan fordi vi indfører nye teknologier og styrker sektoren i landet.

Vi har også et stærkt nødhjælpsberedskab med mobile katastrofe indsats-teams og strategisk placerede WASH-lagre. DACAAR´s indsatser udgør derfor ofte forskellen mellem liv og død for fordrevne afghanere i tidlige stadier af en krise.

Vores tilgang er, at lokalsamfundene selv skal yde en indsats. De skaber ejerskab, som sikrer, at afghanerne selv betjener og vedligeholder deres vandforsyning også på langt sigt. DACAAR´s vandinspektionshold uddanner derfor afghanerne i også at reparere vandinstallationer. Til det driver vi tillige et vandkompetence- og kursuscenter.

DACAAR har også opbygget et system til at overvåge grundvandet fordi vi har et voksende antal brønde spredt over hele landet. Vi stiller resultaterne til rådighed for alle aktører for at forbedre vandforsyningsprogrammer. Vores laboratorium for vandkvalitet er unikt og analyserer også vandkvaliteten for private virksomheder, organisationer og andre interesserede.