Landbrug og naturforvaltning

DACAAR bistår Afghanistans bønder fordi landbruget er rygraden i Afghanistans økonomi. Hjælpen går til markvanding, landbrugsuddannelser, bedre dyrkemetoder og husdyrhold – samt skifte fra opium- til safrandyrkning. Hundredvis af bønder har skiftet. DACAAR ser nu muligheder for safran-eksport. I 2007 skabte DACAAR det første kvalitetslaboratorium for safran. Safran-projekterne støttes af Danida, DFID, ICCO og Norge. Safran kan sælges helt op til 1.500 US$ pr. kg. (godt 9.500 kr.)

Der er afgørende for DACAAR, at vores indsatser øger levestandarden og livskvalitet blandt udsatte afghanske landmænd og deres familier. Her er kunstvanding et omdrejningspunkt – ellers kan man ikke dyrke afgrøder i store dele af Afghanistan. Vi hjælper med at rehabilitere mindre vandingsanlæg og gør landmændene i stand til at drive og vedligeholde dem.

I områder med knappe vandressourcer indfører vi metoder, hvor vandingen foregår drypvis og tæt på rødderne for at mindske fordampning. I områder uden vand til kunstvanding, støtter vi landmændene i at dyrke tørkeresistente afgrøder.

Det kræver uddannelse, viden og videndeling. DACAAR har derfor “Farmer Field Schools” med praksis i højsædet. Efter eksamen får landmændene værktøj og andre materialer til at fortsætte læringen på deres egne gårde: Sideløbende får de teknisk rådgivning og opfølgning fra vores undervisere. I arbejdet sikrer vi, at udbuddet af landmændenes produkter passer til efterspørgslen.

Vi fremmer dyrkningen af safran i stedet for opium

DACAAR er førende i at fremme dyrkningen af safran i Afghanistan, hvilket er et godt alternativ til den kendte, illegale opiumdyrkning. Ikke alene spredes smuglingen af opium mod Vesten, men den er i stigende grad også skyld i lokalt misbrug i Afghanistan.

Safran er meget værdifuld. Landmænd kan producere op til 5,5 kg pr. hektar, som de kan sælge til priser på helt op til 1.500 US$ pr. kg. (godt 9.500 DKK.)

DACAAR har hjulpet landmændene i provinserne Herat, Faryab og for nylig Kunduz og Khost med den bedste og mest effektive måde at dyrke safran på.

En sidste ting i vores indsats er at stoppe den sandflugt, som især det vestlige Afghanistan lider under.