Forbedring af kvinders vilkår

Afghanistans kvindeundertrykkelse er massiv. Derfor er kvinder en målgruppe i alle vores 5 indsatser.

DACAAR kan ikke ændre kultur på kvindeområdet, men DACAAR tror på, at ved bl.a. at skabe indkomstgivende kurser i alt fra pastafremstilling til sykurser, og ansætte kvinder hvor vi kan i administrationen, køkkenpersonalet m.v., så skaber vi også et fundament for kvindernes egen indtjening. Alene det er et stort skridt fremad mod kønnenes ligestilling i Afghanistan.

Siden starten har DACAAR også haft særlige projekter for kvinder, især sykurser, samt salg af tøj og broderier. Flere kvinder har fået starthjælp til egne systuer.

På billedet er kvinder i gang med pastaproduktion i et af vores projekter, som flere kvinder siden har kunnet bruge til at lave egen virksomhed.

Efter 40 års krig er mange enker – og ressourcecentre for kvinder som selvorganiserede kollektiver er vigtige. Ressourcecentrene tilbyder kvindelige medlemmer at deltage i forskellige indkomstskabende aktiviteter og uddannelse. Centrene er vores hovedindgang til at forbedre de afghanske kvinders vilkår.

I det mandsdominerede, afghanske samfund sørger vi for, at kun kvinder har adgang, så de har et trygt og kulturelt accepteret miljø. Kvinderessourcecentrene er også registrerede hos det afghanske Justitsministerium som mindre ngo’er, og de er tæt knyttet til Kvindeministeriet, så de fungerer på fuld lovlig vis. Det betyder, at ressourcecentrene står stærkt, hvis de chikaneres.

Kontakten og legaliseringen gennem myndighederne giver også ressourcecentrene adgang til den støtte og de ressourcer, der findes på landsplan.

Siden 2004 har vi været med til at etablere 49 ressourcecentre for kvinder og en paraplyorganisation for centrene i Herat-provinsen. Alt i alt er der ca. 30.000 medlemmer.

Nogle gange kan vi ikke få lokal accept af et ressourcecenter for kvinder. I de tilfælde satser DACAAR på at støtte på mere individuel basis. Vi hjælper sårbare kvinder, ikke mindst eneforsørgere, indtil lokalsamfundet er rede til, at vi opretter et reelt ressourcecenter.