Projekter for Afghanistans civile borgerhjælp

DACAAR udfører projekter til civil borgerhjælp, som med støtte fra bl.a. Verdensbanken sikrer, at den afghanske regering kan opbygge et minimum af bl.a. infrastruktur og sociale ydelser til fattige. Det sker via “Citizens Charter Afghanistan Program”. Især går støtten til landbrugsområder, hvor mange af DACAAR´s projekter passer perfekt til Citizens Charter.

På billedet er der en af Afghanistans grønthandlere med overflod af varer.

Grundlaget for hans forretning er en stabil landbrugsproduktion, som DACAAR bidrager til. Det næste er, at flere også skal have råd til at købe varerne.

“Citizens Charter Afghanistan Program” involverer lokalsamfund på land og i by. De lokale udviklingsråd deltager i planlægningen af projekterne og overvåger desuden, om regeringen gør fremskridt i forhold til at levere de lovede minimumsydelser.

Det sker ikke altid.

De lokale udviklingsråd peger derfor også på de barrierer, der hindrer udvikling.

DACAAR spiller en vigtig rolle som partner for 850 lokalsamfund i de østlige provinser Laghman, Kunar og Nuristan.

DACAAR bistår også ved valg, herunder til de lokale udviklingsråd, ligesom vi hjælper udviklingsrådene med projektansøgninger, styring, økonomi og regnskab, indkøb og konfliktløsning.